Skolerne har i medfør lov om gennemsigtighed og åbenhed pligt til atoffentliggøre bl.a. karaktergivningen på deres hjemmeside.

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Skolerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

Her følger karaktergennemsnittet for Sankt Birgitta Skole.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde samtlige skoler iDanmark. (UVM)

Her kan skolens karakterer siden 2002 også læses.

 

Karakterer Folkeskolens Prøver, maj 2016:

Disciplin
SPS
Antal
FP9
Antal
9. årgang
Dansk - Mundtlig
6,93
43
8,42
43
Dansk - Retskrivning
8,58
43
8,74
43
Dansk - Læsning
7,23
43
7,51
43
Dansk - Skr. fremstilling
6,93
43
7,05
43
Engelsk - Mundtlig
7,51
43
8,14
43
Engelsk - Skriftlig
8,00
43
 
 
Tysk - Mundtlig
7,95
43
 
 
Tysk - Skriftlig
7,60
43
 
 
Kristendomskundskab
7,07
43
 
 
Kristendomskundskab - Mundtlig
 
 
8,23
22
Historie
8,53
43
 
 
Historie - Mundtlig
 
 
9,14
21
Samfundsfag
7,12
43
 
 
Idræt - Praktisk/mund.
7,53
43
 
 
Matematik - Mundtlig
8,12
43
7,48
21
Matematik - Uden hjælpemidler (Færdighed)
7,93
43
7,77
43
Matematik - Med hjælpemidler (Problemløsning)
8,23
43
8,40
43
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
8,72
43
8,58
43
Geografi
9,40
43
 
 
Geografi - Skriftlig
 
 
7,68
22
Biologi
8,09
43
 
 
Obligatorisk projektopgave
 
 
7,30
43