Skolerne har i medfør lov om gennemsigtighed og åbenhed pligt til atoffentliggøre bl.a. karaktergivningen på deres hjemmeside.

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Skolerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

Her følger karaktergennemsnittet for Sankt Birgitta Skole.

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde samtlige skoler iDanmark. (UVM)

Her kan skolens karakterer siden 2002 også læses.

 

Karakterer Folkeskolens Prøver, maj 2017:

Disciplin SPS Antal FP9 Antal
9. årgang
Dansk - Mundtlig 7,04 047 7,66 047
Dansk - Retskrivning 7,60 047 7,81 047
Dansk - Læsning 7,49 047 6,98 047
Dansk - Skr. fremstilling 7,09 047 5,74 047
Engelsk - Mundtlig 6,79 047 7,91 047
Engelsk - Skriftlig 7,30 047          
Tysk - Mundtlig 5,76 045          
Tysk - Skriftlig 6,44 045          
Kristendomskundskab 7,15 047          
Kristendomskundskab - Mundtlig     7,54 024
Historie 6,66 047          
Historie - Mundtlig     8,17 023
Samfundsfag 6,53 047          
Idræt 6,77 047          
Matematik - Mundtlig 6,98 047 8,22 023
Matematik - Uden hjælpemidler (Færdighed) 6,77 047 6,49 047
Matematik - Med hjælpemidler (Problemløsning) 6,55 047 6,38 047
Fysik/kemi - Skriftlig     7,04 024
Fysik/kemi - Praktisk/mund. 7,23 047          
Geografi 7,43 047          
Biologi 6,74 047          
Madkundskab 9,00 007          
Madkundskab - Praktisk/mund.     10,86 007
Obligatorisk projektopgave     7,89 046
F/K-BIO-GEO Fællesprøve - Praktisk/mund.     7,89 046

Karakterer Folkeskolens Prøver, maj 2016:

Disciplin
SPS
Antal
FP9
Antal
9. årgang
Dansk - Mundtlig
6,93
43
8,42
43
Dansk - Retskrivning
8,58
43
8,74
43
Dansk - Læsning
7,23
43
7,51
43
Dansk - Skr. fremstilling
6,93
43
7,05
43
Engelsk - Mundtlig
7,51
43
8,14
43
Engelsk - Skriftlig
8,00
43
 
 
Tysk - Mundtlig
7,95
43
 
 
Tysk - Skriftlig
7,60
43
 
 
Kristendomskundskab
7,07
43
 
 
Kristendomskundskab - Mundtlig
 
 
8,23
22
Historie
8,53
43
 
 
Historie - Mundtlig
 
 
9,14
21
Samfundsfag
7,12
43
 
 
Idræt - Praktisk/mund.
7,53
43
 
 
Matematik - Mundtlig
8,12
43
7,48
21
Matematik - Uden hjælpemidler (Færdighed)
7,93
43
7,77
43
Matematik - Med hjælpemidler (Problemløsning)
8,23
43
8,40
43
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
8,72
43
8,58
43
Geografi
9,40
43
 
 
Geografi - Skriftlig
 
 
7,68
22
Biologi
8,09
43
 
 
Obligatorisk projektopgave
 
 
7,30
43