SFO Tlf.: 54760199

 
 
 
Sankt Birgittas SFO er et pædagogisk tilbud til børn fra 0. – 3. klasse.
Åbningstiden er på alle hverdage fra kl. 6.30 – 17.00. Der lukkes dog om fredagen kl. 16.30. Der er mulighed for at få morgenmad.
Der holdes åbent i alle ferier, dog lukkes der i 3 uger af sommerferien.
Der kan købes 3 forskellige moduler:
-Deltidsplads ( 15 timer)
-Fuldtidsplads
 
 
Pædagogisk personale:
 
-Birgitte Lund (Afd. Leder)
- Anna Lene Mogensen
 -Kenneth Larsen
- Birgitte Jensen
- Dorte Drejer
- Mette Drejer
- Damir Orlic
- Claus Kjeldsen
- Pia Jensen
-
 
                 
Værdigrundlag:
Vores daglige liv bæres af værdier, der omhandler de mellemmenneskelige relationer:
- Høflig omgangstone, fordi den er et værdifuldt element i mellemmenneskelige relationer og træner de sociale færdigheder.
- Anvisninger og tilrettevisninger frem for skældud, fordi vi gerne vil frem til en ændring i forståelse og evt. adfærd. Fortæl gerne børnene, hvad de må, og vær tydelig.
- Anerkendelse og værdsættelse af det enkelte barn, fordi det at blive mødt, blive taget alvorligt, blive set som den man er, udmærker sig ved, at barnet evner at mærke sig selv.
 
Målsætning:
Det er hensigten at skabe et trygt og varmt miljø med udfordrende og alsidige beskæftigelsestilbud. Gruppen såvel som den enkelte skal have mulighed for at opleve fællesskabets glæde, ligesom omsorg og indfølingsevne for den enkelte skal fremelskes. Den voksne skal fremstå som en god spejlingsmodel, være lydhør og rummelig i samværet med børnene.
 
Pædagogisk praksis:
Der arbejdes ud fra åben-plan-struktur med varieret tilbudspædagogik i funktionsopdelte rum. Børnene inddeles i faste grupper ved frugttid med fast primærperson. Tiden er til afslapning, højtlæsning, meddelelser og samtaler ud fra, hvad børnene er optagede af. Der er fast fremmødekontrol.
 
Forældresamarbejde:
 
Vi lægger stor vægt på den daglige kontakt med forældrene, og søger at skabe tillid og åbenhed gennem dialog og imødekommenhed.