Skolens formålsparagraf

 

Skolens formålsparagraf

Stk. 1.   Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

Stk. 2.  På skolen skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.

Stk. 3.    Skolen er sin økumeniske opgave bevidst.

Stk. 4.    Skolen skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.

Stk. 5.    På skolen skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte    og fællesskabet.

Stk.6.    Skolen skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.

Skolen som indbefatter børnehaveklasse til 9. klasse, evt. med udvidelse til 10. klasse skal give en undervisning, som mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, og den drives efter de til enhver tid gældende regler om frie grundskoler.