På forældrekredsmøde d. 27.08.2013 besluttede forældrekredsen efter indstilling fra bestyrelsen, at tilsynet fremover skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af undervisningsministeriet.
 
 
Danmarks Privatskoleforenings selvevalueringsmodel er godkendt af Ministeriet for børn og undervisning, og omhandler følgende punkter:
 
 
Kapitel 1: Skolens profil
 
Kapitel 2: Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisning
 
Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
 
Kapitel 4: Elevens alsidige udvikling
 
Kapitel 5: Frihed og folkestyre
 
Kapitel 6: Specialundervisning
 
Kapitel 7: Dansk som andetsprog
 
Kapitel 8: Elevens videre forløb i uddannelsesforløbet
 
Kapitel 9: Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetssikring af undervisningen
 
Kapitel 10: Samlet vurdering og handleplan